Aktualności

2015-01-26

Na Europalager pojadą dwa zastępy z Polski

Na Europalager organizowany przez niemiecki związek skautowy BdP w Bonn na przełomie kwietnia i maja 2015 r. zgłosiło się 10 zastępów z 10 hufców z 5 różnych chorągwi. Ze względu na nieoczekiwanie liczny odzew zwróciliśmy się do organizatorów o rozważenie możliwości przyjęcia na zlocie większej liczby uczestników z Polski. BdP postanowiło rozszerzyć zaproszenie z jednego na dwa 6-osobowe zastępy.

more

2015-01-03

Wiosenny EUROPALAGER w Bonn - czekamy na zgłoszenia

Wydział Zagraniczny GK zaprasza 6-osobowe patrole (1 pełnoletni instruktor plus 5 osób w wieku 16-25 lat) zainteresowane udziałem w EUROPALAGER 2015 "Partizipation in Europa!” w dniach 30.04-03.05.2015 w Bonn do przesłania do zgłoszenia na załączonym formularzu do 15 stycznia. Organizatorem European Camp jest niemiecki związek skautów i skautek BdP. W spotkaniu weźmie udział 120 skautek i skautów z różnych krajów. Każdy zaproszony kraj przysyła 6-osobową reprezentację. Jej członkowie powinni być gotowi do rozmawiania z politykami, eksplorowania różnych miejsc, udziału w warsztatach i proponowania własnych zajęć. Od uczestników jest wymagana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

more

2015-01-03

Zloty skautowe 2015 i dalej

Zachęcamy drużyny, patrole, reprezentacje szczepów, hufców, wędrowników, instruktorów do udziału w zlotach skautowych i innych imprezach zagranicznych. Poniżej znajduje się wykaz zlotów z oficjalnego spisu imprez skautowych WOSM oraz tych, na które zaproszenia dotarły bezpośrednio do Wydziału Zagranicznego GK ZHP. Nie jest to lista kompletna. Można ją uzupełnić we własnym zakresie, szukając informacji w Internecie, np. na stronach organizacji skautowych należących do WOSM i/lub WAGGGS. Jeśli to możliwe (jeśli pozwala na to procedura zgłoszeń przewidziana przez organizatorów danego zlotu oraz zasady ustalone w danej chorągwi), kontaktujcie się z organizatorami zlotów bezpośrednio. W niektórych przypadkach prosimy równocześnie o kontakt z Wydziałem Zagranicznym GK - jest to zaznaczone.

more

2014-12-23

Zostań stażystką w Sangam

Zostań stażystką w Sangam (Indie), jednym z czterech ośrodków światowych WAGGGS. Zadaniem stażystek jest wzbogacanie ośrodka swoimi talentami programowymi i organizacyjnymi, dzielenie się kulturą ojczystego kraju. Korzyści są niezaprzeczalne - rozwój własnych umiejętności, poznanie kultury Indii, zdobycie doświadczenia funkcjonowania w międzynarodowym środowisku. Kandydatki muszą mieć ukończone 21 lat, posiadać bardzo dobrą znajomość angielskiego w mowie i piśmie, obsługiwać komputer, charakteryzować się doskonałymi umiejętnościami interpersonalnymi, zapałem do pracy, zdolnością do pracy w trudnych warunkach.

more

2014-12-18

ZHP na spotkaniu niemieckojęzycznym o Wormacji

W dniach 12-14 grudnia 2014 troje przedstawicieli Związku Harcerstwa Polskiego z hufców Gdańsk-Śródmieście, Łódź-Śródmieście i Radom-Miasto wzięło udział w spotkaniu niemieckojęzycznych organizacji skautowych, które odbyło się w Wieży Nibelungów w Wormacji (Niemcy). Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele VCP (Niemcy), DPSG (Niemcy), PBS (Szwajcaria) i PPÖ (Austria). Polska strona zaprezentowała strukturę wewnętrzną Związku, a także charakterystykę wszystkich pionów metodycznych.

more