Aktualności

2014-09-09

Trwa rekrutacja do Zespołu Projektu Jamboree 2023

Trwa rekrutacja do Zespołu Projektu Jamboree 2023. Zespół pracować będzie w latach 2014-2024, a jego celem będzie opracowanie kandydatury do organizacji Światowego Jamboree Skautowego, która zostanie przedstawiona Światowej Konferencji Skautowej w roku 2017. Będzie on także wspierał organizację zlotu Intercamp 2015 oraz zorganizuje Jamboree Europy Środkowej 2016 i Zlot na 100-lecie ZHP w 2018 r. Zespół Projektu Jamboree 2023 skupi około 100 wolontariuszy, zorganizowanych w 10 różnych grupach roboczych.

more

2014-09-01

Ekonomia jest kobietą! Wychowanie ekonomiczne dla harcerek

Dzięki grantowi uzyskanemu od Amerykańskich Skautek - Girl Scouts of the USA - rozpoczynamy roczny projekt dotyczący szeroko pojętej edukacji ekonomicznej (w tym odpowiedzialna konsumpcja, filantropia, przedsiębiorczość, zarządzanie pieniędzmi, planowanie własnej przyszłości zawodowej i inne), skierowany głównie do dziewcząt ze wszystkich czterech grup metodycznych. Zapraszamy do współpracy wędrowniczki i instruktorki zainteresowane współtworzeniem projektu i własnym rozwojem.

more

2014-08-28

Jamboree 2023 - Włącz się do działania!

Otwieramy rekrutację do Zespołu Projektu Jamboree 2023! Zespół Projektu Jamboree 2023 pracować będzie w latach 2014-2024, a jego celem będzie kompleksowe opracowanie kandydatury do organizacji Światowego Jamboree Skautowego, która zostanie przedstawiona Światowej Konferencji Skautowej w roku 2017. Zespół będzie także wspierał organizację zlotu Intercamp 2015 oraz zorganizuje Jamboree Europy Środkowej 2016 i Zlot na 100-lecie ZHP w 2018 r. Od wczoraj trwa rekrutacja szefów siedmiu grup roboczych. Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do 1 września br.

more

2014-08-21

40. Światowa Konferencja Skautowa w Lublanie

W ubiegłym tygodniu w dniach 11-15 sierpnia w stolicy Słowenii Lublanie obradowała 40. Światowa Konferencja Skautowa. Konferencja zgromadziła 900 uczestników - reprezentantów 140 organizacji członkowskich, członków Światowego Komitetu Skautowego i jego grup roboczych, Światowego Biura Skautowego, organizatorów i gości. Związek Harcerstwa Polskiego reprezentowała 20-osobowa delegacja z Naczelniczką ZHP hm. Małgorzatą Sinicą, zastępcami Naczelnika hm. Krzysztofem Budzińskim i hm. Lucjanem Brudzyńskim oraz członkiem Głównej Kwatery odpowiedzialnym za komunikację i promocję, szefem delegacji, hm. Karolem Gzylem. Liczną reprezentację wśród delegatów i obserwatorów stanowili instruktorzy i współpracownicy Wydziału Zagranicznego - komisarka zagraniczna hm. Inga Rusin, komendantka polskiego kontyngentu na WSJ w Japonii 2015 phm. Magdalena Mazgaj, szefowa zespołu ds. Europy Środkowej hm. Agnieszka Pospiszyl, instruktorka zespołu ds. Europy Wschodniej i Kaukazu phm. Agnieszka Siluszek, pełnomocnicy komendantów chorągwi ds. zagranicznych phm. Dominika Proszowska i phm. Wojtek Puchacz oraz instruktor Zespołu ds. JOTI phm. Marek Pęczak.

more

2014-08-21

Harcerki i harcerze na zlocie CEJ 2014

Opolska, Stołeczna, Łódzka, Krakowska, Dolnośląska, Zachodniopomorska, Podkarpacka, Śląska, Warmińsko-Mazurska, Mazowiecka – harcerki i harcerze z tych chorągwi wzięli udział w Central European Jamboree - Zlocie Skautów i Skautek Europy Środkowej, który w dniach 3-9 sierpnia odbył się w czeskiej miejscowości Doksy. Impreza odbywa się raz na dwa lata, za każdym razem w jednym z czterech państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) – w Polsce, Czechach, na Węgrzech lub na Słowacji.

more