Wydział > Kto jest kim

hm. Rafał Bednarczyk 

komisarz zagraniczny WOSM,
członek GK ZHP ds. współpracy międzynarodowej i organizacji harcerskich

hm.Inga Rusin 
komisarka zagraniczna WAGGGS

hm. Teresa Tarkowska-Dudek 
sekretarz zagraniczna ISGF

 wiceprzewodnicząca Subregionu Europy Środkowej ISGF

Instruktorzy Wydziału Zagranicznego ds. ICCS i ICCG: 

phm. Michał Senk (ICCS)

phm. Agnieszka Senk (ICCG)

 

Wydział zagraniczny:

hm. Ewa Lachiewicz 
kierowniczka Wydziału Zagranicznego 

 

Zespół ds. wspierania współpracy międzynarodowej w hufcach i chorągwiach:

hm. Aleksandra Wiśniewska 
szefowa zespołu

hm. Maciej Grunt
instruktor zespołu

 

Zespół ds. współpracy z harcerstwem polskim za granicą:

hm. Katarzyna Sobieszczańska 
szefowa zespołu

instruktorzy zespołu:

hm. Halina Jankowska "Misia"

phm. Olga Wesołowska

phm. Aleksandra Wichtowska HO

pwd. Mateusz Kawałek

podstrona zespołu

 

Zespół ds. Europy Środkowej:

hm. Agnieszka Pospiszyl (Perła) 
szefowa zespołu

 

Zespół ds. organizacji niemiecko-języcznych:

phm. Piotr Miara 
szef zespołu

 

Zespół ds. Europy Wschodniej i Kaukazu:

 

Zespół ds. JOTI

hm. Hubert Piotr Mika HR (hubcio)
koordynator JOTI

Secretary of the Global ScoutLink Council
Regional Coordinator for Eastern Europe at Global ScoutLink Council

pwd. Wojciech Płoskonka HR (wojo)
zastępca koordynatora JOTI

Deputy Regional Coordinator for Eastern Europe at Global ScoutLink Council

pwd. Piotr Wcisło (mehel)
instruktor zespołu

phm. Marek Pęczak (mareczekpl)
instruktor zespołu

hm. Hanna Musur HR (han)
instruktorka zespołu

Serwis JOTI w ZHP

Serwis ScoutLink IRC

 

Kontakt z Wydziałem Zagranicznym GK ZHP:

Główna Kwatera ZHP 

Wydział Zagraniczny
ul. Konopnickiej 6
00-491 Warszawa 

poniedziałek - piątek 900-1700
Tel. +48 22 339 06 39
 wza@zhp.pl